Afwezigheden
Payroll

Afwezigheden

Uit een onderzoek dat Attentia tussen 2017 en 2023 uitvoerde onder ongeveer 120.000 werknemers bij 225 werkgevers, bleek dat de totale afwezigheden in 2023 bijna 10% van de totale werktijd van deze werknemers zou uitmaken. Deze aanzienlijke stijging is voornamelijk te wijten aan middellange en langdurige afweziheden, die recordhoogten hebben bereikt. Er zijn een aantal factoren die ten grondslag liggen aan deze trend en werkgevers kunnen stappen ondernemen om ze aan te pakken.

De vergrijzing van de bevolking is een belangrijke oorzaak van langdurige afwezigheden, omdat werknemers langer op de arbeidsmarkt moeten blijven door de stijgende pensioenleeftijd en de beperkingen op vervroegde uittreding. Daarnaast kan de toenemende werkdruk leiden tot overmatige druk, waardoor sommige werknemers langdurig afwezig zijn. De cultuur van voortdurende bereikbaarheid draagt ook bij aan het vervagen van de grens tussen privé- en beroepsleven, wat stress en burn-out kan verhogen.

Een kwart van de langdurig zieken heeft een burn-out, waaruit blijkt dat werknemers zich steeds meer bewust worden van hun geestelijke gezondheid. Uit het onderzoek blijkt ook dat afwezigheden op middellange termijn hoger zijn bij werknemers tussen 50 en 59  jaar en vaker voorkomen bij arbeiders dan bij bedienden, vanwege de fysiek zwaardere aard van arbeidersjobs.

De korte termijn afwezigheden namen niet toe in 2023 na een nieuwe regel die de vereiste van het voorleggen van een medisch attest voor een ziektedag afschafte. Het aantal werknemers dat één dag ziek is, is echter wel gestegen.

De impact van afwezigheden is aanzienlijk en heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer, maar ook voor zijn collega’s en de organisatie als geheel. Klanten kunnen ook ontevreden zijn als hun gebruikelijke contactpersonen afwezig zijn of als de levertijden worden beïnvloed.

Om langdurige afwezigheden door ziekte te voorkomen, moeten bedrijven een duidelijk en effectief preventiebeleid voeren, met de nadruk op communicatie en ondersteuning van werknemers. Het is essentieel om regelmatig contact te houden met zieke werknemers om hun reïntegratie te vergemakkelijken en isolatie te voorkomen. Open communicatie voordat problemen kritiek worden, kan helpen om risico’s te herkennen en tijdig in te grijpen.

Tot slot moeten bedrijven ook bereid zijn om strafmaatregelen te nemen tegen ongerechtvaardigde afwezeigheden, door gebruik te maken van instrumenten zoals de Bradford Factor om trends te identificeren en constructieve gesprekken aan te gaan met de betrokken werknemers.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten