Disclaimer

Als een advies wordt geformuleerd in deze e-mail, dan is dit gebaseerd op de feiten en veronderstellingen die u ons meegedeeld hebt. We gaan ervan uit dat deze feiten en veronderstellingen correct, volledig en nauwkeurig zijn. Ons advies is gebaseerd op de wet en op bestaande administratieve en gerechtelijke interpretaties ervan op de datum van deze e-mail. In geval van een wijziging van de feiten en veronderstellingen, of van de wet en de interpretaties ervan (met inbegrip van een wijziging met terugwerkende kracht), zou het hierin vermelde advies herzien moeten worden in het kader van eventuele dergelijke wijzigingen. Wij hebben niet de verantwoordelijkheid om dit advies te updaten in geval van eventuele dergelijke wijzigingen. Het hierin vermelde advies is niet bindend voor (fiscale of andere) overheidsinstanties of rechtbanken.

Deze e-mail en de eventuele aangehechte bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door het individu of de entiteit waaraan ze zijn gericht. Als u niet de geadresseerde bent of geen werknemer of agent bent die verantwoordelijk is voor de aflevering van dit bericht aan de geadresseerde, wordt u hierbij op de hoogte gebracht van het feit dat u niet gemachtigd bent om dit bericht of eender welk deel ervan te lezen, af te drukken, te bewaren, te kopiĆ«ren of te verspreiden. Als u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen via een reply op deze e-mail en alle elektronische bestanden van het bericht te wissen. E-mailverkeer is nooit gegarandeerd veilig of foutvrij, aangezien de informatie onderschept, aangetast of vernietigd kan worden, verloren kan gaan, laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. De afzender aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van dit bericht, en de afzender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen of schade die de gebruiker lijdt als resultaat van e-mailverkeer.