E-mails & Newsletters

Indien er advies wordt gegevens in een e-mail, in een fiscale actualiteit in het menu ‘Nieuws’ van de website of in een periodiek verzonden nieuwsbrief, is deze gebaseerd op feiten en hypothesen die verzameld zijn uit verschillende bronnen die binnen onze beroepswereld rondgaan. Na verificatie, vertrekken we van het principe dat deze feiten en hypothesen correct, volledig en nauwkeurig zijn. Ons advies is gebaseerd op de wetgeving en op de administratieve en juridische interpretaties die bestaan op de datum van verzending van de e-mail, van de publicatie van de actualiteit of het versturen van de nieuwsbrief. In geval van wijziging van de feiten en hypothesen of van de wetgeving en de interpretaties ervan (inclusief een wijziging met terugwerkende kracht), moet het uitgebrachte advies opnieuw worden herzien in het kader van deze wijzigingen. We zijn in geen geval verplicht om de actualiteit te updaten op basis van deze wijzigingen. De uitgebrachte adviezen zijn niet tegenstelbaar aan de autoriteiten (fiscale of anderen) of aan de rechtbanken.

De elektronische mailing, de fiscale actualiteiten en de nieuwsbrieven zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie ze gericht zijn. Als u niet de aangewezen ontvanger bent of een werknemer of mandataris die verantwoordelijk is voor het doorsturen van deze berichten naar de aangewezen ontvanger, is het u niet toegelaten om hiervan geheel of gedeeltelijk de inhoud te lezen, af te drukken, te bewaren, te kopiëren of te verspreiden. Als u onterecht een e-mail, actualiteit of nieuwsbrief ontvangen hebt, verzoeken wij u ons dit per e-mail te melden en alle elektronische bestanden uit het bericht te verwijderen. Het is onmogelijk te garanderen dat de elektronische overdracht veilig of zonder fouten is, aangezien de informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren, vernietigd, vertraagd of onvolledig is, of virussen kan bevatten. De afzender wijst daarom elke verantwoordelijkheid af voor elke fout of onvolledigheid in de inhoud van deze berichten, evenals voor enig verlies of enige schade geleden door de gebruiker als gevolg van de verzending van die berichten.