Opzegvergoeding
Payroll

Opzegvergoeding

Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer met onmiddellijke ingang beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn, is het essentieel om te begrijpen wat de gevolgen zijn op het gebied van uitbetaling van het loon. Er is een verschil tussen ontslag met opzegtermijn en ontslag met behoud van loon.

Bij ontslag met opzegtermijn begint de opzegtermijn pas te lopen op de eerste maandag die volgt op de week waarin de opzegging is gegeven, en deze moet uiterlijk de woensdag ervoor per aangetekende brief worden bevestigd. De werknemer heeft recht op zijn salaris tot het einde van deze periode, in verhouding tot de gewerkte dagen.

In het geval van ontslag met opzegvergoeding gaat het ontslag daarentegen onmiddellijk in, zelfs als dit later per aangetekende brief wordt bevestigd. De werknemer heeft recht op zijn normale loon tot het einde van zijn laatste werkdag, in verhouding tot de gewerkte uren.

Het is belangrijk op te merken dat de regel van het gewaarborgd dagloon niet van toepassing is in geval van ontslag. Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat deze regel enkel van toepassing is bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, niet bij ontslag. Als een werknemer na een uur werken wordt ontslagen, hoeft de werkgever dus over het algemeen alleen dat uur te betalen.

Kortom, bij ontslag met behoud van loon wordt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigd en wordt de vergoeding betaald naar rato van de prestaties op de laatste werkdag.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten