Medische attesten
Payroll

Medische attesten

De orde van artsen werd gevraagd of een werkgever een afwezigheidsattest zonder handtekening of met een eenvoudige elektronische handtekening kan aanvaarden.

De de nationale raad van de orde van artsen heeft hierover op 25 februari 2023 een advies uitgebracht.
Er zijn drie soorten elektronische handtekeningen: eenvoudige, geavanceerde en gekwalificeerde, die verschillende garanties bieden op het gebied van veiligheid, traceerbaarheid en authenticiteit.

Elk medisch document dat door een arts wordt opgesteld, moet worden ondertekend, anders is het ongeldig.


Alle vormen van ondertekening zijn rechtsgeldig, maar het is ethisch raadzaam om de eenvoudige elektronische handtekening te vermijden, omdat deze geen zekerheid biedt over de identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van het document.

De nationale raad adviseert om een attest fysiek te ondertekenen en vervolgens in te scannen, hetgeen wordt behandeld als een handgeschreven handtekening en daarom aanvaardbaar is.

De tijdelijke uitzonderingen op de eis om te ondertekenen tijdens de COVID-19 gezondheidscrisis zijn niet langer van toepassing.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten