Koopkrachtpremie
Payroll

Koopkrachtpremie

Op 6 juli 2023 werd het sectoraal akkoord 2023-2024 van Paritair Comité voor de werknemers (CP 200) gesloten, waarin de koopkrachtpremie wordt besproken. In het kader van de loonnorm 2023-2024 wordt de loonsverhoging vastgesteld op 0%, maar kan een voordelige bonus in de vorm van consumptie cheques worden toegekend aan werknemers van ondernemingen die in 2022 een hoge of uitzonderlijke winst hebben geboekt.

De bonus is vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen, terwijl de werkgever een socialezekerheidsbijdrage van 16,5% betaalt.

De bonus is verplicht voor werkgevers die onder CP-200 vallen als hun bedrijfswinst ten minste 5% van het balanstotaal bereikt, met bonusbedragen die variëren van 125 tot 375 euro, afhankelijk van het winstaandeel ten opzichte van voorgaande jaren.

Tot slot moet de bonus uiterlijk op 15 november 2023 aan de werknemers worden meegedeeld en is hiervoor een individuele overeenkomst of een bedrijfs-CAO vereist.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten