Toezicht op telewerk
Payroll

Toezicht op telewerk

Sinds de COVID-19 gezondheidscrisis is telewerken voor veel werkgevers de nieuwe norm geworden.
Sommige werkgevers zijn op zoek naar manieren om te controleren of hun werknemers daadwerkelijk werken tijdens de werkuren.

Er is controlesoftware beschikbaar, maar die moet worden gebruikt in overeenstemming met de regels van CAO nr. 81 en met inachtneming van de beginselen van doelgerichtheid, evenredigheid en transparantie.

Werkgevers kunnen ook alternatieve manieren van toezicht overwegen, zoals het elektronisch registreren van de werktijd of het activeren van de camera tijdens vergaderingen.

Werkgevers doen er echter goed aan om zich te richten op het monitoren van het werk dat gedaan wordt en de resultaten die behaald worden, in plaats van te monitoren of werknemers op bepaalde tijden werken.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten