Bedrijfswagen
Tax

Bedrijfswagen

Wanneer een werknemer een bedrijfswagen voor privédoeleinden gebruikt, geeft dit aanleiding tot een voordeel van alle aard (VAA) dat in de boekhouding wordt opgenomen. Het VAA is onderworpen aan belasting, maar niet aan socialezekerheidsbijdragen. De werkgever betaalt een bijdrage op basis van de CO2-uitstoot.

De berekening van het VAA is afhankelijk van de catalogusprijs en de leeftijd van het voertuig, evenals van de CO2-coëfficiënt. Een hogere catalogusprijs en een hogere CO2-uitstoot vergeleken met de referentiecoëfficiënt leiden tot een hoger voordeel van alle aard. Omgekeerd zal het VAA dalen naarmate het voertuig ouder wordt. Het VAA neemt periodiek toe door de verlaging van de referentiecoëfficiënt als gevolg van het toenemende gebruik van milieuvriendelijke bedrijfswagens. Dit betekent dat het VAA in principe stijgt. Over het algemeen varieert het VAA tussen €200 en €300 per maand. 

De werknemer betaalt belasting over het VAA, die gelijk is aan ongeveer de helft van het voordeel. Op de loonfiche wordt het voordeel opgeteld bij het belastbare bedrag, zodat het voordeel een impact heeft op de ingehouden bedrijfsvoorheffing en dus ook op het nettoloon. Als het maandelijks voordeel bijvoorbeeld € 249,39 is, betaalt de werknemer ongeveer de helft van dit bedrag aan aanvullende belasting, wat een nettoverlaging van het salaris geeft van €102,83. 

Samengevat kan het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden invloed hebben op het nettoloon van de werknemer vanwege het voordeel van alle aard, maar dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de waarde van de auto en de CO2-uitstoot.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Tax?"

Onze missie op het gebied van bedrijfsfiscaliteit is om u te helpen een redelijke fiscale last te dragen, in overeenstemming met uw inkomsten en de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt.

Lees meer Al onze diensten