Ziekte en vakantie
Payroll

Ziekte en vakantie

Als een van uw werknemers ziek wordt tijdens zijn vakantie in 2023, worden de ziektedagen niet meegerekend en blijven ze vakantiedagen, in overeenstemming met de huidige wetgeving.
Er is dus geen medische verklaring nodig voor deze dagen.

Vanaf de vakantie in 2024 verandert de wetgeving echter en worden ziektedagen tijdens de vakantie beschouwd als betaalde ziektedagen.
In dit geval is een medische verklaring vereist om het gegarandeerde loon te krijgen.

Het is belangrijk om te weten dat deze wetswijziging alleen geldt voor vakantiedagen die vanaf 2024 worden opgenomen, en niet voor vakantiedagen die in 2023 worden opgenomen.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten