Ziekte tijdens de vakantie
Payroll

Ziekte tijdens de vakantie

Sinds 1 januari 2024 kunnen werknemers die arbeidsongeschikt zijn op hun wettelijke vakantiedagen de dag(en) van ongeschiktheid later in het jaar recupereren en hun gewaarborgd loon ontvangen.

Bijgevolg zullen deze verlofdagen worden omgezet in ziektedagen en niet langer worden beschouwd als wettelijke verlofdagen zoals het geval was vóór 1 januari 2024.

Afgezien van het feit dat werknemers altijd tijdig (vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid) een medisch attest moeten overleggen, is het ook noodzakelijk – als ze op een ander adres verblijven – om dit adres aan de werkgever te verstrekken.

Als werknemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt tijdens hun wettelijke vakantiedagen hun verblijf willen verlengen na de eerste geplande werkdagen, moeten ze eerst een verzoek indienen bij de werkgever, die dit kan weigeren om redenen van interne organisatie, onder verwijzing naar het arbeidsreglement van de onderneming.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten