Accountancy

Accountancy

Onze accountancydiensten omvatten het volledige spectrum van boekhoudkundige activiteiten, waaronder financiële verslaggeving, jaarrekeningen opstellen, administratievoering en rapportage. Met nauwgezette aandacht voor detail en expertise zorgen we ervoor dat uw financiële gegevens nauwkeurig en tijdig worden verwerkt, waardoor u zich kan concentreren op uw kernactiviteiten.

Als accountantskantoor gaan we verder dan alleen boekhouding. Of het nu gaat om het optimaliseren van uw financiële structuur, fiscale planning of cashflowmanagement, we zijn er om u te begeleiden bij alle aspecten van uw bedrijfsactiviteit en u te voorzien van strategisch advies op maat.

Verwante FAQ's

 • Wat zijn de voordelen van samenwerken met een accountant?

  Samenwerken met een accountant biedt talrijke voordelen. Wij kunnen u voorzien van deskundig advies en begeleiding op het gebied van financiën, belastingen en boekhouding. Onderdeel hiervan is het optimaliseren van uw fiscale situatie en zorgen voor naleving van wet- en regelgeving, waardoor risico's worden verminderd. Hiernaast kunnen wij ook nauwkeurige financiële rapporten opstellen, wat essentieel is voor het begrijpen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Als uw vertrouwde adviseurs bieden wij strategisch bedrijfsadvies om groeikansen te identificeren en financiële risico's te minimaliseren. Dit maakt dat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten, waardoor u de operationele efficiëntie van uw bedrijf kunt verbeteren en groei kunt stimuleren. Kortom, accountants bieden waardevolle ondersteuning die bedrijven helpt om succesvol te zijn en te groeien in een competitieve zakelijke omgeving.

 • Hoe verloopt het samenwerkingsproces met uw kantoor?

  Het samenwerkingsproces start met een initiële kennismaking en bespreking van de behoeften van de cliënt. Tijdens deze fase zullen wij uw specifieke financiële situatie en doelstellingen bespreken. Vervolgens zal er een opdrachtbrief worden opgesteld waarin de scope van de diensten, de tarieven en andere relevante voorwaarden worden vastgelegd. Na het administratieve luik van het opmaken van de opdrachtbrief en de verschillende anti-witwas verplichtingen, zullen wij aan de slag gaan met het uitvoeren van de overeengekomen diensten. Dit kan onder meer het bijhouden van de boekhouding, het opstellen van financiële rapporten, belastingadvies en -aangiften, en algemeen financieel advies omvatten. Gedurende deze fase zal er regelmatig communicatie plaatsvinden u en ons kantoor om updates te geven over de voortgang en eventuele vragen te beantwoorden. Het samenwerkingsproces met een accountantskantoor is een doorlopende cyclus van communicatie. Wij blijven uw financiële situatie continue monitoren en indien nodig zullen wij aanpassingen aanbevelen. Dit kan bijvoorbeeld het optimaliseren van belastingstrategieën, kostenbesparingen of investeringsadvies omvatten. Hiernaast staan wij ook klaar om te helpen bij eventuele financiële uitdagingen of wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf.

 • Wat zijn uw tarieven en hoe worden ze berekend?

  Onze tarieven zijn steeds aangepast op de complexiteit van de gevraagde dienstverlening. In hoofdlijn splitsen wij onze diensten op in de volgende categorieën: accounting, afsluiting, advies en (fiscale) controle. Hiernaast is een bepalende factor in het vaststellen van het toepasselijke tarief de ervaring en expertise van de betrokken medewerker of partner.

 • Is uw kantoor gedigitaliseerd?

  Wij werken volledig op een digitale manier. Wij vragen onze klanten om zo veel als mogelijk alle stukken op digitale wijze aan te leveren. Dit kan steeds via gepersonaliseerde mailadressen of een specifiek toegewezen klantenportaal. Onze software is aangepast aan een digitale manier van werken. Alle stukken zijn steeds digitaal toegankelijk, wat het mogelijk maakt om snel dingen aan te kunnen leveren op vraag van bijvoorbeeld de klant of van de administratie. Wanneer u als klant nog niet volledig up to date bent met de huidige digitale mogelijkheden, staan wij ter beschikking om dit volledig op te zetten en uw administratie klaar te maken voor te toekomst. Een digitale manier van werken is niet alleen efficiënt en eenvoudig maar draagt ook bij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, wat een belangrijke factor is voor ons kantoor.

 • Hoe wordt ik klant / kan ik overstappen?

  Wanneer onze werkwijze u aanspreekt en uw wenst graag klant te worden bij ons kantoor, aarzel niet en contacteer ons vandaag nog. Het verdere proces van samenwerking staat hierboven omschreven. Bent u vandaag klant bij een ander kantoor en wil u graag de overstap maken kunnen wij dit proces u volledig uit handen nemen. Indien gewenst zullen wij contact opnemen met uw huidige kantoor en hen met inachtneming van de ITAA beroepscode op de hoogte brengen dat wij uw dossier verder zullen opvolgen. Het volledige proces van overdracht zal hierna door ons verzorgd worden.

 • Welke maatregelen nemen jullie om de vertrouwelijkheid van mijn financiële gegevens te waarborgen?

  Wij nemen verschillende maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, met name in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Allereerst hebben wij een strikt beleid voor gegevensbescherming opgesteld en geïmplementeerd, waarin de procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens zijn vastgelegd. Een belangrijke maatregel is het beperken van de toegang tot persoonlijke gegevens, dit bereiken wij door het toepassen van strikte autorisatiesystemen en het verstrekken van training aan het personeel over gegevensbescherming en privacy. Verder zijn er technische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, zoals versleuteling van gegevens, firewallbescherming, en het gebruik van beveiligde netwerken en servers. Dit vermindert het risico op ongeautoriseerde toegang tot de gegevens van de klanten. Daarnaast hebben wij procedures voor het veilig vernietigen van gegevens die niet langer nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat deze niet langer toegankelijk zijn van zodra niet meer relevant voor de dienstverlening. Ook nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat externe partijen waarmee wij gegevens delen, zoals Cloud serviceproviders of softwareleveranciers, voldoen aan de GDPR-voorschriften en een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bieden. Al deze maatregelen dragen bij aan het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens, wat essentieel is voor het behoud van het vertrouwen en de reputatie van ons kantoor.

 • Staat ESG hoog op de agenda van uw kantoor?

  Het belang van Environmental, Social, and Governance (ESG) voor ons als accountantskantoor is tweeledig en omvat zowel zakelijke als ethische overwegingen. Allereerst biedt ESG een kans om ons te differentiëren in een competitieve markt. Door expertise te ontwikkelen op het gebied van ESG en onze dienstverlening uit te breiden naar ESG-rapportage, advies en assurance, kunnen wij ons ontwikkelen tot toonaangevende adviseurs voor bedrijven die streven naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft het integreren van ESG-praktijken in onze dienstverlening ook een ethisch component. Wij hebben de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere en rechtvaardigere samenleving. Door bedrijven te begeleiden bij het verbeteren van hun ESG-prestaties, dragen we bij aan het bevorderen van milieuverantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur in de bedrijfswereld.

 • Kan u mij helpen om mijn boekhouding fiscaal te optimaliseren?

  Wij kunnen een cruciale rol spelen bij het fiscaal optimaliseren van uw boekhouding van een bedrijf door verschillende strategieën en technieken toe te passen. Allereerst zorgen wij voor het opstellen van financiële rapporten en het indienen van uw belastingaangiften in overeenstemming met de geldende fiscale wet- en regelgeving. Hierbij zorgen wij ervoor dat alle relevante belastingvoorschriften worden nageleefd en dat uw bedrijf geen onnodige belastingen betaalt. Dit door maximaal gebruik te maken van belastingaftrekposten, fiscale optimalisaties of vrijstellingen. Daarnaast houden wij ons bezig met het monitoren van wijzigingen in fiscale wetgeving en regelgeving en adviseren wij u over de mogelijke impact van deze veranderingen op uw financiële situatie. Wij ondersteunen u bij het aanpassen van uw fiscale strategieën en plannen om in te spelen op veranderende fiscale omstandigheden zodoende dat u geen onnodige belastingen betaalt.

 • Kan u mij bijstaan bij fiscale controles?

  Wij als kantoor staan klaar om u te begeleiden bij een fiscale controle of audit. We beschikken over gespecialiseerde kennis van belastingwetten en -voorschriften, die ons in staat stelt om de complexiteit van fiscale controles effectief aan te pakken. Ze begrijpen de nuances van belastingaangiften en kunnen ervoor zorgen dat alle relevante voorschriften correct worden toegepast. Door een grondige analyse van de financiële gegevens en transacties van uw bedrijf kunnen wij potentiële fiscale risico's te identificeren. Wij kunnen mogelijke fouten of afwijkingen opsporen die van invloed kunnen zijn op de fiscale positie van het bedrijf en deze corrigeren voordat ze problemen veroorzaken tijdens een fiscale controle. Hiernaast kunnen wij fungeren als uw vertrouwde adviseur in het geval uw bedrijf een fiscale controle ondergaat. We begeleiden u bij het voorbereiden van documentatie en informatie die nodig is voor de controle en fungeren als tussenpersoon tussen uw bedrijf en de belastingadministratie. Dit kan helpen om het proces soepeler te laten verlopen en eventuele vragen of bezwaren van de belastingautoriteiten adequaat aan te pakken. Ook kunnen wij namens uw bedrijf in overleg treden met de belastingadministratie om eventuele geschillen op te lossen en compromissen te bereiken. Onze expertise en ervaring stelt ons in staat om fiscale controles effectief en efficiënt af te handelen en eventuele fiscale geschillen af te wikkelen op een wijze waarbij de eventuele financiële gevolgen voor uw bedrijf minimaliseren.

Onze andere diensten

Tax
Tax

Onze missie op het gebied van bedrijfsfiscaliteit is om u te helpen een redelijke fiscale last te dragen, in overeenstemming met uw inkomsten en de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt.

Lees meer
Legal
Legal

Onze missie op het gebied van vennootschapsrecht is om onze klanten gedurende hun hele ondernemersreis te begeleiden en hen juridische ondersteuning te bieden die is afgestemd op hun specifieke behoeften.

Lees meer
Reporting
Reporting

Onze missie op het gebied van financiële analyses is om u periodiek en nauwkeurig krachtige indicatoren van uw bedrijfsactiviteit te verstrekken, zodat uw zakelijke en strategische besluitvorming wordt vergemakkelijkt.

Lees meer
Payroll
Payroll

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer