Krediet, rekening-courant en interesten
Accountancy

Krediet, rekening-courant en interesten

Als uw onderneming in 2024 een rekening-courantlening (R/C) heeft en daar rente over betaalt, is het belangrijk om te weten welk percentage fiscaal aftrekbaar is.
Dit jaar is het maximumtarief 8,02%, berekend door 2,50% toe te voegen bij het rentetarief van het IMF dat van toepassing is op leningen die zijn aangegaan in november van het voorgaande jaar (5,52% was voor november 2023).
Rente betaald door uw onderneming op een R/C-lening is normaal gesproken aftrekbaar, maar de rente mag het maximale percentage niet overschrijden.

Als de rente dit percentage overschrijdt, bestaat het risico dat deze wordt geherkwalificeerd als dividend, behalve in het geval de rente wordt betaald aan een andere vennootschap), waar deze dan wordt behandeld als een verworpen uitgave.
Het is belangrijk om op te merken dat dit percentage van toepassing is op rente met betrekking tot het kalenderjaar 2024, zelfs voor ondernemingen waarvan de boekhoudperiode meer dan één  jaar bestrijkt (bijvoorbeeld van 2023 tot 2024).

Samenvattend: in vergelijking met vorig jaar is het maximumtarief gunstig gestegen met 2,32 procentpunten, van 5,70% naar 8,02%. Dit percentage dient als een nieuwe limiet opdat de rente aftrekbaar zou blijven.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Accountancy?"

Onze missie als accountants is om uw boekhouding essentieel te organiseren en te controleren, om de nauwkeurigheid van de cijfers te waarborgen en aan uw informatiebehoeften met volledig vertrouwen te voldoen.

Lees meer Al onze diensten