Schenking of vererving
Tax

Schenking of vererving

De fiscale kosten van het doorgeven van een onroerend goed aan een kind zijn verschillend als het onroerend goed wordt geschonken tijdens het leven van de ouder of wordt geërfd na het overlijden van de ouder.
Wanneer een kind een onroerend goed erft, kunnen de successierechten aanzienlijk zijn.
Schenken tijdens zijn of haar leven kan een fiscaal efficiëntere optie zijn. Schenkingsrechten zijn over het algemeen iets lager dan successierechten. Door de woning tijdens het leven te schenken, kan een kind aanzienlijk besparen op de successierechten.
Als er minstens drie jaar verlopen tussen twee schenkingen van onroerend goed, dan kan telkens terug aan de laagste tarieven worden geschonken
Er moet echter worden opgemerkt dat, om deze voordelen te maximaliseren, alle schenkingen van onroerend goed ten minste drie jaar voor het overlijden moeten worden gedaan vanwege het progressievoorbehoud, dat de waarde van recent geschonken onroerend goed samenvoegt met het vermogen van de nalatenschap, wat vaak leidt tot belastingheffing tegen hogere tarieven. Het progressievoorbehoud is niet van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Tax?"

Onze missie op het gebied van bedrijfsfiscaliteit is om u te helpen een redelijke fiscale last te dragen, in overeenstemming met uw inkomsten en de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt.

Lees meer Al onze diensten