Einde recht van opstal
Immobilier

Einde recht van opstal

Wanneer een opstalovereenkomst afloopt en uw vennootschap heeft een gebouw gebouwd op grond die privé aan u toebehoort, moet u rekening houden met enkele fiscale gevolgen.

Als particulier wordt u belast op een voordeel van alle aard (VAA) wanneer de grondeigenaar eigenaar wordt van het gebouw aan het einde van de opstalovereenkomst.

Het bedrag van het voordeel is gelijk aan de werkelijke waarde van het gebouw op het moment van verwerving, verminderd met een eventuele vergoeding die de grondeigenaar betaalt.

Wat de vennootschap betreft, zijn er geen fiscale gevolgen, als de opstalovereenkomst eindigt zonder dat er een vergoeding wordt betaald en de boekwaarde van het gebouw nul is.

Als er echter een vergoeding wordt betaald, vormt het positieve verschil tussen deze vergoeding en de boekwaarde van het gebouw een belastbare meerwaarde voor de vennootschap.

Wat de registratierechten betreft, betaalt de grondeigenaar over het algemeen alleen het vast recht van € 50 wanneer het gebouw aan het einde van de opstalovereenkomst wordt verworven.

Er is echter een uitzondering op deze regel als de grondeigenaar ook aandeelhouder is in de opstalnemer. In dat geval moet hij het verkooprecht betalen, dat 12,5% bedraagt in Wallonië en Brussel, of 12% in Vlaanderen.

Het verkooprecht wordt geheven op de werkelijke waarde van het onroerend goed.