Elektronische facturatie
Economie

Elektronische facturatie

De minister van Financiën is van plan om elektronische facturering en mogelijk ook een elektronisch aangiftesysteem in te voeren als onderdeel van het voorstel van de Europese Commissie “BTW in het digitale tijdperk”. Elektronische facturen moeten worden verzonden in een gestructureerd formaat zoals XML via het PEPPOL-netwerk. PDF-facturen zullen niet langer als geldig worden beschouwd.

Elektronische facturatie wordt geleidelijk verplicht in België:
– Vanaf 1/07/2024 zullen grote bedrijven met een jaaromzet van meer dan €9.000.000 (exclusief btw) het moeten gebruiken;
– Vanaf 1/01/2025 zal dit het geval zijn voor bedrijven met een omzet van meer dan €700.000 (exclusief btw) maar minder dan of gelijk aan €9.000.000 (exclusief btw);
– Vanaf 1/07/2025 zullen alle andere btw-plichtige bedrijven worden getroffen, met uitzondering van vrijgestelde kleine bedrijven en landbouwers die onder een forfaitaire regeling vallen;

Tot slot zullen vanaf 1/01/2028 zelfs vrijgestelde kleine bedrijven en forfaitaire landbouwers elektronische facturatie moeten invoeren.

Op dit moment is alleen elektronische facturatie gepland, zonder concrete maatregelen voor elektronische rapportering. De minister van Financiën is echter voorstander van dit systeem. De invoering van elektronische facturatie binnen de geplande termijn is niet zeker en de situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Bedrijven met een btw-registratie moeten hun facturatiesystemen voorbereiden en aanpassen om aan de nieuwe eisen te voldoen, aangezien dit een aanzienlijke impact kan hebben op hun activiteiten.