Vormingen voor werknemers
Payroll

Vormingen voor werknemers

Het werkgelegenheidspact stelt een individueel recht op opleiding vast en als uw onderneming minstens 20 werknemers in dienst heeft, moet u vanaf 2024 vijf dagen opleiding per jaar en per werknemer voorzien.

Voor bedrijven met 10 tot 20 werknemers is het recht op opleiding één dag per jaar en per werknemer.
Elke sector moet zijn eigen groeipad ontwikkelen om aan deze verplichting te voldoen. Zo voorziet paritair comité 200 in een recht op drie dagen individuele opleiding vanaf 2024, vier dagen vanaf 2026 en vijf dagen vanaf 2028 voor bedrijven met meer dan 20 werknemers.

Werkgevers moeten mogelijkheden bieden voor deze opleiding, formeel of informeel, op de werkplek of georganiseerd door derden. Een opleidingsplan is verplicht voor bedrijven met minstens 20 werknemers.
Toezicht via de Federale learning account wordt ingevoerd vanaf 1 april 2024.

Werknemers zijn vrij om al dan niet opleidingen te volgen, tenzij opleiding noodzakelijk wordt geacht om de kwaliteit van het werk te handhaven.
Mogelijke sancties, indien voorzien in een sectorale CAO, kunnen variëren van een boete van 80 tot 800 euro per vastgestelde inbreuk en per werknemer.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten