Hervorming van de pensioenen
Payroll

Hervorming van de pensioenen

De Belgische regering heeft een pensioenhervorming aangekondigd om het systeem financieel duurzamer te maken. Er zijn maatregelen genomen om oudere werknemers aan het werk te houden, waaronder de invoering van een progressief bonussysteem voor diegenen die doorwerken na hun vervroegde pensioendatum.

De overeenkomst voorziet ook in een geleidelijke verhoging van het minimumpensioen, met toegangscriteria om discriminatie van vrouwen te voorkomen. Een nieuwe periode van thematisch verlof zal worden beschouwd als een gelijkgestelde periode om vrouwen beter te beschermen tegen de nieuwe voorwaarden voor toegang tot het minimumpensioen.

De pensioenbonus, die was afgeschaft, is opnieuw ingevoerd. Werknemers die langer dan een volledige loopbaan werken, zullen voor elk extra jaar een nettobedrag kunnen ontvangen, wat bedoeld is om het behoud van hun baan aan te moedigen.

De pensioenleeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. Bepaalde werknemers met een volledige loopbaan zullen echter aanspraak kunnen maken op een pensioen vóór de wettelijke pensioenleeftijd.

Twee elementen zijn wegbezuinigd: de gelijkschakeling van de ambtenarenpensioenen in de eerste pijler en een verhoging van de Wijnincks-bijdrage in de tweede pijler.

Deze hervorming voldoet aan de criteria die de Europese Commissie stelt om middelen uit het herstelplan vrij te maken. Volgens de minister van Pensioenen is dit systeem minder duur.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten