Impliciet ontslag
Payroll

Impliciet ontslag

Als u een essentieel onderdeel van een arbeidsovereenkomst van een werknemer eenzijdig wijzigt, kan dit worden beschouwd als impliciet ontslag.

De werknemer kan deze wijziging dan beschouwen als een contractbreuk en een ontslagvergoeding eisen.

Alleen substantiële wijzigingen worden echter in aanmerking genomen, terwijl kleine wijzigingen niet worden beschouwd als impliciet ontslag.

Het Hof van Cassatie heeft onlangs de criteria verduidelijkt om te bepalen of een wijziging wezenlijk is, gebaseerd op de mate waarin het essentiële element is gewijzigd.

Het is ook belangrijk op te merken dat als een werknemer stopt met werken als reactie op een éénzijdige wijziging, hij het risico loopt te worden aangeklaagd wegens contractbreuk.

Als de wijziging niet voldoende belangrijk wordt geacht door de rechtbank, kan de werknemer aansprakelijk worden gesteld als hij is gestopt met werken.

Werkgevers doen er daarom goed aan goed na te denken voordat ze een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst wijzigen om ongewenste gevolgen te voorkomen. Hoewel recente rechtspraak het risico op een boemerangeffect heeft vergroot voor de werknemer die zich beroept op een impliciet ontslag, is voorzichtigheid nog steeds geboden voor de werkgever.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten