Wettelijke vakantiedagen
Payroll

Wettelijke vakantiedagen

Het recht op vakantie hangt af van de hoeveelheid tijd die tijdens het vorige kalenderjaar is gewerkt. Een werknemer heeft recht op 20 wettelijke vakantiedagen in 2023 als hij in 2022 voltijds heeft gewerkt.

Bij deeltijds werk wordt dit pro rata worden herberekend. Dagen met verkorte werktijd kunnen ook worden toegevoegd om de gemiddelde wekelijkse werktijd te bereiken.
Wettelijk verlof moet binnen het kalenderjaar worden opgenomen, anders volgen er sancties. Voor verkorte werktijd en andere vormen van verlof kunnen andere regels gelden.

Niet opgenomen verlofdagen kunnen worden omgezet in arbeidsongeschiktheid in geval van ziekte, maar alleen voor wettelijke vakantiedagen.

Vanaf 2024 kan niet-opgenomen wettelijk verlof worden overgedragen tot 24 maanden na het einde van 2024. De werkgever moet deze echter uiterlijk op 31 december 2024 uitbetalen. Als de werknemer van werkgever verandert, moet de vorige werkgever op het vakantiecertificaat de niet opgenomen en nog beschikbare dagen vermelden.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten