Vervroegd pension
Payroll

Vervroegd pension

U kunt uw pensioen opnemen op de wettelijke pensioenleeftijd, momenteel vastgesteld op 65 jaar (66 vanaf 2025 en 67 vanaf 2030).

U kunt kiezen voor een vervroegd pensioen vanaf 63 jaar, op voorwaarde dat u een loopbaan van 42 jaar heeft, met ten minste 104 dagen voltijds equivalent werk per jaar. Vervroegd pensioen is ook mogelijk vanaf 60 jaar (loopbaan van 44 jaar) of 61 jaar (loopbaan vanaf 43 jaar) voor mensen met een lange loopbaan.
U hoeft geen aanvraag in te dienen als u als werknemer en/of zelfstandige in België hebt gewerkt en daar hebt gewoond gedurende de 13 maanden voorafgaand aan de wettelijke pensioenleeftijd.
Voor een vervroegd pensioen of als u onder verschillende regelingen heeft gewerkt, moet u een aanvraag indienen. Dit kan online via mypension.be, bij uw gemeente of door te bellen naar 1765. De aanvraag moet ten vroegste 12 maanden voor de ingangsdatum van uw pensioen en ten laatste in de maand voor die datum ingediend worden.
U kunt het bedrag van uw vervroegd en wettelijk pensioen laten schatten op mypension.be.
Zodra uw dossier volledig is, zal de FOD Pensioenen de gedetailleerde berekening uitvoeren en u de informatie toesturen. Als u akkoord gaat, wordt uw pensioen automatisch uitbetaald op de vervaldag.
Als het bedrag van uw pensioen onvoldoende wordt geacht en u wenst verder te werken, informeer dan de FOD Pensioenen. U ontvangt een nieuwe beslissing met een aangepast bedrag wanneer u op een latere datum uw pensioen aanvraagt.            

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten