Lenen aan uw vennootschap
Economie

Lenen aan uw vennootschap

Nu de staatsbon een nettorendement van 2,81% biedt en de rente op spaarboekjes stijgt, zou u een vergelijkbaar rendement kunnen behalen door geld te lenen aan uw vennootschap.

Om een nettorendement van 2,81% te behalen, zou u een bruto rente van 4,01% moeten, waarop 30% roerende voorheffing verschuldigd is.

Dit tarief wordt over het algemeen niet als buitensporig beschouwd voor een lening in rekening-courant of een termijnlening, zolang het bedrag van de lening niet te hoog is in verhouding tot de belaste reserves aan het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar.

Rente betaald door uw vennootschap wordt belast als een niet-aftrekbaar dividend als de gevraagde rente te hoog is, maar een rente van 4,01% is o.i. over het algemeen aanvaardbaar. Het is echter essentieel om elk geval afzonderlijk te beoordelen.