Reprobel
Economie

Reprobel

Alle ondernemingen moeten een Reprobel-aangifte indienen om te voldoen aan de regels voor digitaal hergebruik en papieren reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken.

De indieningstermijn varieert naargelang de datum van registratie van Reprobel.
Bedrijven moeten aangifte doen vóór 15 april of vóór 15 mei 2023.

Elke onderneming die auteursrechtelijk beschermde teksten en beelden kopieert of digitaal deelt, scant, afdrukt of fotokopieert, is onderworpen aan deze heffing.

De tarieven zijn afhankelijk van de optie die u kiest. Kiest u voor de aangifte ‘beperkte reprografie’, dan profiteert u niet van digitale dekking en moet u een vergoeding per pagina betalen.
Bedrijven moeten hun aangifte online indienen en ook de factuur online betalen.