Belastingregels voor multinationals
Tax

Belastingregels voor multinationals

Een overeenkomst op initiatief van de OESO en onderschreven door bijna 140 landen is bedoeld om de fiscale uitdagingen van de digitale economie aan te pakken. Een Europese richtlijn die in december 2022 werd gepubliceerd, verplicht de EU-lidstaten om een systeem in te voeren dat een wereldwijd minimumniveau van belastingheffing voor multinationals garandeert. Deze richtlijn is onderverdeeld in twee pijlers.

De eerste pijler verdeelt de winsten van multinationals over de landen waar hun afnemers zijn gevestigd. Voor bedrijven met een geconsolideerde jaaromzet van meer dan 20 miljard euro, wordt 25% van de winst die 10% van de omzet overstijg, verdeeld onder de landen van de afnemers.

Alleen landen waar bedrijven een omzet van meer dan 1 miljoen euro realiseren zullen profiteren van deze verdeling, met een verlaagde drempel van 250.000 euro voor landen met een BBP van minder dan 40 miljard euro. De implementatie van deze pijler is gepland voor 2024.

De tweede pijler moet ervoor zorgen dat multinationals een minimumbelasting van 15% op hun winst betalen. Bedrijven met een geconsolideerde wereldwijde omzet van minstens 750 miljoen euro per jaar vallen onder deze pijler. Het effectieve belastingtarief wordt berekend per jurisdictie en als dit tarief lager is dan 15%, moet er een extra belasting worden betaald. De regels voor het heffen van deze extra belasting zijn afhankelijk van de regel voor het opnemen van inkomsten en de regel voor te weinig belaste winst. Lidstaten mogen ook hun eigen gekwalificeerde nationale regels voor minimumbelasting invoeren.

De richtlijn moet eind 2023 door de lidstaten zijn omgezet. Multinationale groepen moeten zich dus aanpassen aan deze regels, de impact ervan beoordelen en hun belastingverplichtingen bepalen in elk rechtsgebied waar ze actief zijn. In België is al een minimumbelasting van 15% ingevoerd, die de aftrek van uitgestelde belasting aftrekken beperkt tot 40% van de winst boven 1 miljoen euro.
Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en om de impact van deze regels op de betrokken bedrijven te begrijpen.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Tax?"

Onze missie op het gebied van bedrijfsfiscaliteit is om u te helpen een redelijke fiscale last te dragen, in overeenstemming met uw inkomsten en de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt.

Lees meer Al onze diensten