Bureau bij u thuis
Tax

Bureau bij u thuis

Als uw vennootschap een deel van uw woning huurt om er een kantoor en alle nuttige bijruimten (dagverblijf, toiletten, vergaderzaal, garage, archiefkelder, enz.) in te richten, is het belangrijk om te onthouden dat het aan de vennootschap toekomt om het professionele karakter van de huurgelden te bewijzen. 
In het verleden heeft de belastingadministratie geweigerd om een deel van de afgetrokken huur te aanvaarden als beroepskost, met als reden dat het werkelijke deel dat voor beroepsdoeleinden werd gebruikt veel kleiner was dan het aangegeven percentage.
De rechtbanken hebben de belastingadministratie ook in het gelijk gesteld wanneer de professionele ruimte beperkt was en het bewijs van het professioneel gebruik ervan niet werd geleverd.
Om te voorkomen dat de belastingdienst de aftrek van huur weigert op grond van het feit dat het professionele gebruik niet is aangetoond, is het noodzakelijk om een dossier samen te stellen met tastbare bewijzen van dit professionele gebruik, zoals schriftelijke afspraken, uitnodigingen aan klanten, leveranciers of andere derden, of zelfs notulen van vergaderingen, gedeelde media, enz.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Tax?"

Onze missie op het gebied van bedrijfsfiscaliteit is om u te helpen een redelijke fiscale last te dragen, in overeenstemming met uw inkomsten en de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt.

Lees meer Al onze diensten