Schenking via een maatschap
Tax

Schenking via een maatschap

Sinds december 2020 moeten ook schenkingen van roerende goederen, gedaan voor een buitenlandse notaris, in België worden geregistreerd, zodat schenkbelasting verschuldigd is. Een alternatief voor de schenking van aandelen op naam is om gebruik te maken van een maatschap, die bij onderhandse akte wordt opgericht en die geen rechtspersoonlijkheid heeft. Er zijn twee varianten:
1) inbreng van activa zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en
2) rechtstreekse uitgifte van aandelen op naam van een of meer derden. 

In variant 1 wordt de maatschap opgericht samen met de begiftigden (vb. de kinderen) en brengt één van de vennoten op een later moment activa in zonder nieuwe aandelen uit te geven, waardoor een onrechtstreekse schenking aan de andere vennoten ontstaat. In variant 2 worden de activa ingebracht en worden de uitgegeven aandelen onmiddellijk geregistreerd op naam van andere personen (bv. kinderen). 

Voor de inbreng in de maatschap wordt een intentiebrief geschreven aan de begiftigden, die onder meer de voorwaarden verbonden aan de schenking omvatten. De intentiebrief wordt aangetekend verstuurd naar de begiftigden. Zonder deze intentiebrief kan discussie bestaan over de voorwaarden, die verbonden zijn aan de schenking. Na de onrechtstreekse schenking wordt een bewijsdocument opgesteld (“pacte adjoint”) tussen de schenkers en de begiftigden.   

Wordt niets geregistreerd, dan is geen schenkbelasting verschuldigd. De schenker moet nog 3 jaar (Brussel, Vlaanderen) of 5 jaar (Wallonië) in leven blijven. Gebeurt dat niet dan is alsnog erfbelasting verschuldigd.  Er moet worden opgemerkt dat de doeltreffendheid van deze methode nog niet volledig is vastgesteld in alle regio’s van het land, ondanks twee gunstige voorafgaande beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Tax?"

Onze missie op het gebied van bedrijfsfiscaliteit is om u te helpen een redelijke fiscale last te dragen, in overeenstemming met uw inkomsten en de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt.

Lees meer Al onze diensten