Afbetalingsplan
Economie

Afbetalingsplan

Als een rekening niet wordt betaald, kunt u een betalingsregeling overeenkomen met een consument.
Hoewel dit alleen in het belang van de klant lijkt te zijn, kan het ook voordelig zijn voor de schuldeiser. Flexibiliteit geven in het spreiden van betalingen kan vooral nuttig zijn als de klant tijdelijke moeilijkheden ondervindt.
Er moet worden benadrukt dat, hoewel het initiatief om een betalingsplan aan te bieden vaak als gunstig voor de klant wordt beschouwd, het ook in het belang van de schuldeiser kan zijn om een toekomstige commerciƫle relatie te behouden. Weigering om een plan aan te bieden kan leiden tot niet-betaling. Het is echter raadzaam om ervoor te zorgen dat de afbetalingstermijnen niet te lang zijn, met de eis dat het volledige bedrag binnen zes maanden wordt betaald.
De nieuwe Wet Consumentenschuld, die sinds september 2023 van kracht is, verplicht schuldeisers niet om een afbetalingsplan aan te bieden aan een consument die een slechte betaler is. Als het incassoproces echter wordt uitbesteed aan een advocaat, deurwaarder of incassobureau, gelden bepaalde nieuwe regels. Een formele kennisgeving moet vermelden dat de consument om betalingsfaciliteiten kan vragen.
Ondanks formele kennisgeving blijft de beslissing om een verzoek voor een afbetalingsplan al dan niet in te willigen aan de schuldeiser. Een snelle reactie wordt aanbevolen, want zolang er geen beslissing is genomen, kan de professionele dienstverlener niet overgaan tot de volgende fase van de minnelijke incassoprocedure. Als er binnen 30 dagen na het verzoek geen beslissing is genomen, lopen de nalatigheidsinteresten niet totdat er een beslissing is genomen.
Als er een afbetalingsplan wordt overeengekomen, moet de schuldeiser de consument regelmatig een overzicht geven van de betaalde bedragen en het uitstaande saldo. Zodra de schuld is vereffend, moet de consument hiervan onverwijld op de hoogte worden gebracht. Tot slot, hoewel incassobureaus, advocaten en deurwaarders verplicht zijn B2C-klanten te informeren over de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen, behoudt de schuldeiser het recht om te beslissen of hij hiermee akkoord gaat of niet.