Elektrische wagen en fiscaliteit
Tax

Elektrische wagen en fiscaliteit

De kosten voor de aanschaf van een elektrische auto, inclusief een oplaadpunt en de verbruikte elektriciteit, zijn 100% aftrekbaar.
De investeringsaftrek is echter niet van toepassing op elektrische auto’s, maar kan wel van toepassing zijn op het oplaadpunt als dit uitsluitend professioneel wordt gebruikt.

Het voordeel alle aard (VAA) van een elektrische auto wordt berekend op basis van de cataloguswaarde en een correctie voor veroudering. Voor 2024 bedraagt het minimum VAA €1.600. 

Op elektrische auto’s wordt 21% btw geheven, en dit tarief is ook van toepassing op de aanschaf en installatie van een oplaadpunt.
Voor een auto is de terugvorderbare BTW beperkt tot 50%. De BTW is wel volledig aftrekbaar voor een laadpunt dat professioneel wordt gebruikt, maar is volledig terugvorderbaar voor een oplaadpunt dat voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt.

In Vlaanderen zijn elektrische auto’s vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling (biv) en verkeersbelasting.
In Wallonië en Brussel gelden minimumtarieven.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Tax?"

Onze missie op het gebied van bedrijfsfiscaliteit is om u te helpen een redelijke fiscale last te dragen, in overeenstemming met uw inkomsten en de mogelijkheden die de fiscale wetgeving biedt.

Lees meer Al onze diensten