Aftrek van een huur
Immobilier

Aftrek van een huur

Vanaf het inkomstenjaar 2023 zullen twee nieuwe voorwaarden de aftrek van professionele huur voor ondernemingen regelen, als gevolg van een wet die op 28 december 2023 werd aangenomen.

Voorheen was het voldoende om aan de algemene voorwaarden voor aftrek van beroepskosten te voldoen om de huur van een gebouw, dat voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt, af te trekken: aantonen dat de kosten werden gebruikt voor inkomensgenererende activiteiten en bewijs van hun realiteit en bedrag.

Vanaf aanslagjaar 2024, zijn er twee extra vereisten ingevoerd:
Formulier 270 MLH verplicht:
Dit formulier moet bij de belastingaangifte van de onderneming worden gevoegd. Het moet de identiteit van de verhuurder(s), het adres van het onroerend goed, het bedrag van de betaalde of toegekende huur gedurende het jaar en het deel van die huur dat als beroepskosten is afgetrokken, vermelden.
Als dit formulier niet is ingevuld, is de huur niet aftrekbaar. Als de huur of vergoeding wordt gefactureerd, is het niet vereist om het formulier in te dienen.
0,2% registratierecht: er moet een registratierecht van 0,2% worden betaald over het totale bedrag van de huur en huurtoeslag om deze aftrekbaar te maken.

Kortom, om te kunnen blijven profiteren van de aftrek van huur als beroepskost, moet uw onderneming nu formulier 270 MLH bij de belastingaangifte voegen (behalve in het geval de huur wordt gefactureerd) en ervoor zorgen dat het juiste registratierecht is betaald.